Realizują gminne inwestycje

Chlewiska Gorące tematy

Kanalizacja, drogi, budowa świetlicy i plenerowej siłowni, zagospodarowanie zbiornika i wielofunkcyjne boisko, to tylko niektóre z tegorocznych inwestycji, rozpoczętych i realizowanych w tym roku na terenie gminy Chlewiska.

— Priorytetem inwestycji na 2018 rok jest budowa kanalizacji i przyłączy w miejscowości Wola Zagrodnia. Aktualnie trwają prace związane z realizacja tego przedsięwzięcia. Po wykonaniu kanalizacji i ponad 100 przyłączy będzie odtworzona droga poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi ponad 2,5 mln złotych ( 2. 571. 000 zł). Planowany termin jej zakończenia w październiku br. Inwestycja realizowana jest przy pomocy pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1. 571. 160 zł. Po zakończeniu tej inwestycji długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy na terenie naszej gminy będzie wynosić ponad 58 km – podkreśla Waldemar Sowiński, wójt gminy Chlewiska.

– Tegoroczne, drogowe inwestycje, to przebudowa drogi gminnej Stefanków – Skłoby na odcinku 550 m. Wartość tego przedsięwzięcia, to 190. 500 zł (wraz z nadzorem inwestorskim). Na to zadanie został już wybrany wykonawca i w najbliższym czasie rozpocznie się jego realizacja. W Nadolnej przebudowywany będzie 630-metrowy odcinek wiejskiej drogi. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok. 228 000 zł. Na zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Nasza gmina otrzymała 100. 000 zł. Aktualnie ogłoszony jest przetarg – poinformował wójt W. Sowiński.

Ponadto, prezentując inwestycje rozpoczęte i te, które będą realizowane w 2018 r. wójt poinformował naszą redakcję m.in. o przedsięwzięciach związanych z budową i rozbudową wiejskich świetlic, boiska, plenerowej siłowni i zagospodarowaniu wodnego zbiornika. Prezentujemy je poniżej.

 Inwestycje rozpoczęte i inwestycje które będą realizowane w 2018 r.

Budowa świetlicy w Ostałowie – II etap. Obecnie trwają prace przy realizacji tej inwestycji. Do wykonania planowane są: ścianki działowe, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania, tynki, ocieplenie zewnętrzne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Na wyposażenie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MIAS – Mazowsze na kwotę 20. 000 zł. – dofinansowanie 10 000 zł (wniosek rozpatrzony pozytywnie).

Budowa siłowni plenerowej w Chlewiskach na działce przy Szkole Podstawowej i gimnazjum. Wartość zadania wynosi 45. 000 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie ok. 25. 000 zł z Lokalnej Grupy Działania \\\”Razem na Piaskowcu\\\”.

Wykonanie zagospodarowania zbiornika w Ostałówku. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu MIAS – Mazowsze na kwotę ponad 20. 000 zł. – dofinansowanie 10. 000 zł (wniosek rozpatrzony pozytywnie). Projekt przewiduje wykonanie ciągu pieszego, zakup altany i ławeczek.

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Cukrówce. Projekt przewiduje wykonanie: boiska wraz z wyposażeniem , ciągów pieszych, ogrodzenia, siedzeń, odwodnienia. Na zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018. Kwota dofinansowania inwestycji do 200. 000 zł.

Ocieplenie ośrodka zdrowia w Chlewiskach. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 93. 000 zł. Aktualnie trwają prace na budowie.

Rozbudowa świetlicy w Woli Zagrodniej. Na zadanie zostały pozyskane środki z LGD \\\”Razem na Piaskowcu\\\” w kwocie ok. 123. 500 zł. Zadanie przewiduje m.in. wymianę dachu, nową elewacje, dobudowę sanitariatów, budowę ciągów komunikacyjnych i kotłowni z wyposażeniem, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.

Ocieplenie strażnicy OSP w Pawłowie, remont dachu strażnicy OSP w Ostałówku (wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego ) oraz planuje się wykonanie wymiany pokrycia dachu z eternitu na blachę na strażnicy OSP w Skłobach.

Zakup i instalacja źródeł fotowoltaicznych na 4 budynkach użyteczności publicznej – wartość dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych. Zainstalowanie źródeł obniży koszty zużycia energii elektrycznej.

Dofinansowanie w 50% do inwestycji powiatowych: droga Huta-Borki, chodnik w Cukrówce kolejny etap.

Not. – (Max.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.