Uroczyste zakończenie projektu Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki”

Okolice

09.10.2017 roku została podpisana umowa powierzenia grantu między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” a Stowarzyszeniem Zespołu Folklorystycznego „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej na realizację projektu grantowego pn. „Organizacja warsztatów dotyczących kultywowania lokalnych tradycji poprzez śpiew i muzykę ludową”.

Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 13.158 zł, z czego dotacja ze środków projektu grantowego 12.500 zł, środki własne Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego”Wolanki” to kwota 658 zł. W ramach powierzonego grantu zostały zrealizowane następujące zadania:

– warsztaty kulinarne przeprowadzone przez kucharza,

– warsztaty śpiewu ludowego,

– nauka gry na skrzypcach,

– warsztaty z rękodzieła przeprowadzone przez członkinie stowarzyszenia „Wolanki”,

– warsztaty kulinarne przeprowadzone przez członkinie stowarzyszenia „Wolanki”.

Projekt skierowany był dla członków stowarzyszenia, jak również zainteresowanych tą ofertą osoby starsze, młodzież oraz dzieci z terenu gminy jak również wszystkich zainteresowanych z okolicznych miejscowości. Warsztaty muzyczne przeprowadzone były przez Annę Wilkiewicz – kierownik pracowni „PIANO” w Szydłowcu.

14.01.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczyło 50 osób. Było to zwieńczenie wszystkich przeprowadzonych działań zgodnie z zawartą umową projektu. W uroczystości m.in. wzięli udział: Jan Gula – prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” wraz z Zarządem Stowarzyszenia: Dorota Sykulska, Renata Kępa, Sylwia Pietras-Wolska, Andrzej Bracha – wójt gminy Jastrząb, Artur Siwiorek – wójt gminy Mirów, a także Anita Gołosz – sekretarz gminy Jastrząb, Aldona Wójcikowska – radna gminy Jastrząb, Czezary Sierawski – radny Rady Powiatu w Szydłowcu, Magdalena Bednarczyk – dyrektor PSP w Woli Lipienieckiej, Aneta Kalita – dyrektor Przedszkola „Kacperek”, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Lipienieckiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów ludowych: „Gąsawianki”, „Górnianki”, „Niezapominajki”, „Mirowianki” oraz Zespół Folklorystyczny „Wolanki” i członkowie Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki”- Henryka Chęcińska podczas tej uroczystości podziękowała wszystkim bez wyjątku, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w realizację powyższego przedsięwzięcia.

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.