Akcja „Smog”. Skontrolowali kilkadziesiąt samochodów…

0
36

Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Celem akcji jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

W poniedziałek, 20 maja br. na terenie całego kraju i również na terenie pow. szydłowieckiego, od wczesnych godzin rannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Smog”.  Stróże prawa sprawdzali czy kontrolowane przez nich pojazdy, nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów.

Działania SMOG ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów. Z ruchu eliminowane są pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie. Podczas wczorajszej akcji policjanci skontrolowali 29 pojazdów. Nie ujawnili nieprawidłowości w zakresie emisji spalin.

Policjanci przypominają kierowcom, że przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit.c Ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu.

Fot. pixabay

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.