Do zakupu węgla – niezbędne dane osobowe?

Kupujesz węgiel do ogrzewania domu? Przygotuj pesel i numer dowodu osobistego! Po co? „Skarbowy” wyjaśnia.
Z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej sprawy zadzwonił do nas Czytelnik, który ostatnio zaopatrywał się w opał. – Wielkie było moje zdziwienie gdy sprzedawca poprosił mnie o podanie numeru PESEL i numeru dowodu osobistego! Gdy zapytałem po co mu takie szczegółowe dane odpowiedział, że w przeciwnym razie będzie musiał dopłacać 40 zł podatku, jeśli nie będzie miał takich danych! Z czego wynika ten fakt? Ja na przykład osobiście nie chciałbym podawać aż tak dokładnych swoich danych. Po co to komu? – mówi nasz rozmówca.

Jak się dowiedzieliśmy w urzędzie skarbowym, na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym (miały one miejsce w lipcu ub. roku) sprzedawca wyrobów węglowych, w celu zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego jest obowiązany do wystawienia faktury albo sporządzenia listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego, a także uzyskania oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy.

W przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nr PESEL, jeżeli został nadany, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

W myśl ustawy o podatku akcyzowym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nabywające wyroby węglowe są obowiązane do okazania sprzedawcy ww. dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości, ponieważ sprzedawca obowiązany jest ustalić, czy sprzedaje wyroby finalnemu nabywcy węgla czy też pośredniczącemu podmiotowi węglowemu. Odpowiednio zatem od statusu nabywcy wyrobów węglowych, sprzedawca obciąża te wyroby podatkiem akcyzowym, sprzedaje wyroby bez obciążania podatkiem akcyzowym bądź sprzedaje te wyroby z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

W sytuacji gdy sprzedawca nie może uzyskać od nabywcy finalnego wszystkich niezbędnych przepisami prawa danych, dane te są rozbieżne lub nabywca odmawia np. okazania sprzedawcy dokumentu potwierdzającego tożsamość wówczas sprzedający powinien naliczyć do sprzedawanych wyrobów węglowych podatek akcyzowy z uwagi na nie wypełnienie warunków do zastosowania zwolnienia z opodatkowania akcyzą.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Ulubiony szpieg Churchilla, quiz i ludowe piosenki

Pięć trzyosobowych drużyn rywalizowało w cyklicznym konkursie "Wędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej". Konkursowi rokrocznie przyświecał inny temat wiodący oraz zakres historyczny – zależnie od aktualnych...

Galerie

Najbradziej popularne

Pięć trzyosobowych drużyn rywalizowało w cyklicznym konkursie "Wędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej". Konkursowi rokrocznie przyświecał inny temat wiodący oraz zakres historyczny – zależnie od aktualnych rocznic. Honorowy patronat sprawowali starosta - Włodzimierz Górlicki i burmistrz - Artur Ludew, którzy byli...
Podobnie jak w latach ubiegłych, Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie wraz z filią w Zbijowie Małym włączyła się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Poza promocją bibliotek i czytelnictwa, dla dorosłych zorganizowano wycieczkę do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. - Poznaliśmy...
8 komitetów wyborczych, wiele niekiedy zupełnie nieznanych nazwisk. Już w niedzielę, 26 maja pójdziemy do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Kto startuje? Na kogo głosować? Głosować można w godz. 7.00 - 21.00. Głos ważny można oddać tylko na...
Dzisiaj, tuż po godz. 11 płonął osobowy samochód na trasie S-7. Do tego zdarzenia doszło na ekspresówce w rejonie miejscowości Sadek. W trakcie jazdy, w seacie zapaliła się komora silnika. Pożar ugaszono przed przybyciem strażaków. - Strażacy z JRG odłączyli akumulator...
Gmina Jastrząb zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące akcji edukacyjnej w ramach projektu pn " Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Gospodarka przyjazna środowisku. Spotkanie odbędzie się 31 maja...

Popularne w ostatnich dniach