Do zakupu węgla – niezbędne dane osobowe?

Kupujesz węgiel do ogrzewania domu? Przygotuj pesel i numer dowodu osobistego! Po co? „Skarbowy” wyjaśnia.
Z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałej sprawy zadzwonił do nas Czytelnik, który ostatnio zaopatrywał się w opał. – Wielkie było moje zdziwienie gdy sprzedawca poprosił mnie o podanie numeru PESEL i numeru dowodu osobistego! Gdy zapytałem po co mu takie szczegółowe dane odpowiedział, że w przeciwnym razie będzie musiał dopłacać 40 zł podatku, jeśli nie będzie miał takich danych! Z czego wynika ten fakt? Ja na przykład osobiście nie chciałbym podawać aż tak dokładnych swoich danych. Po co to komu? – mówi nasz rozmówca.

Jak się dowiedzieliśmy w urzędzie skarbowym, na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym (miały one miejsce w lipcu ub. roku) sprzedawca wyrobów węglowych, w celu zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego jest obowiązany do wystawienia faktury albo sporządzenia listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego, a także uzyskania oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy.

W przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nr PESEL, jeżeli został nadany, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

W myśl ustawy o podatku akcyzowym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nabywające wyroby węglowe są obowiązane do okazania sprzedawcy ww. dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości, ponieważ sprzedawca obowiązany jest ustalić, czy sprzedaje wyroby finalnemu nabywcy węgla czy też pośredniczącemu podmiotowi węglowemu. Odpowiednio zatem od statusu nabywcy wyrobów węglowych, sprzedawca obciąża te wyroby podatkiem akcyzowym, sprzedaje wyroby bez obciążania podatkiem akcyzowym bądź sprzedaje te wyroby z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

W sytuacji gdy sprzedawca nie może uzyskać od nabywcy finalnego wszystkich niezbędnych przepisami prawa danych, dane te są rozbieżne lub nabywca odmawia np. okazania sprzedawcy dokumentu potwierdzającego tożsamość wówczas sprzedający powinien naliczyć do sprzedawanych wyrobów węglowych podatek akcyzowy z uwagi na nie wypełnienie warunków do zastosowania zwolnienia z opodatkowania akcyzą.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Pracownicy komunalnego wydziału zadbali o zimowe legowiska dla jeży. Te schronienia przed mrozem przygotowano na terenie parków w Szydłowcu.   Te specjalne miejsca zimowania dla...
Magistracki kalendarz na rok przyszły, ozdobią stare przedstawiające nasze miasto fotografie i zdjęcia sołectw, wchodzących w skład gminy Szydłowiec. - Podobnie jak w latach poprzednich,...

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze