Kształcą najlepiej zdających aplikantów prawa!

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych zajął w 2018r. I miejsce w rankingu Uczelni Niepaństwowych na najlepiej zdających na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

W dniach 19-20 lutego 2019r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Ogłoszony ranking jest efektem przeprowadzonych w dniu 29 września 2018 roku egzaminów na aplikacje, do której przystąpiło 6937 absolwentów wydziałów prawa z 44 uczelni, w tym 18 z uczelni publicznych i 22 z uczelni niepublicznych oraz 4 z uczelni zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów.
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych zajęła w tym rankingu I miejsce w Polsce spośród Uczelni Niepublicznych.
Wśród wszystkich uczelni z liczbą absolwentów od 13 do 98 osób, magistrowie Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa Nauk Medycznych zajęli bardzo wysokie drugie miejsce, wyprzedzając absolwentów kilku wydziałów prawa funkcjonujących na uniwersytetach publicznych oraz najbardziej znanych uczelni niepublicznych. Ponad 77 % naszych absolwentów do egzaminów na aplikacje przystępuje na terenie Kielc, pozostali w Krakowie, w Warszawie i w Katowicach.

Poniżej ranking wydziałów prawa w/w uczelni w Polsce:
1. Uniwersytet w Białymstoku 54,6 proc.
2. WSEPiNM im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 53,8 proc.
3. Uniwersytet Opolski 52,0 proc.
4. Uniwersytet Rzeszowski 48,9 proc.
5. SWPS w Warszawie 44,1 proc.
Jeszcze wyższą zdawalność absolwenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa Nauk Medycznych uzyskali wśród osób, które ukończyły studia na kierunku prawo z końcową oceną na dyplomie „bardzo dobry”. W tej kategorii zdawalność naszych absolwentów wyniosła 83.3% (o 0.7% mniej niż absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Wśród absolwentów kończących studia z końcową oceną na dyplomie „dobry” zdawalność wyniosła 33.3 %. Wyniki te świadczą o doskonałej jakości kształcenia na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa Nauk Medycznych do której to przywiązuje się duże znaczenie. Znaczenie końcowej oceny „bardzo dobry” na dyplomie jest gwarancją wysokiego prawdopodobieństwa zdania egzaminów na aplikacje.
Wyniki te, to efekt właściwie dobranego programu studiów realizowanego na tut. wydziale prawa. Szczególne znaczenia mają bloki przedmiotów przygotowujące do egzaminów na poszczególne aplikacje przewidziane na piątym roku studiów. Istotną rolę w tym zakresie spełnia też kadra wydziału prawa, która obok przygotowania akademickiego w zdecydowanej większości posiada duże doświadczenie zawodowe związane z prowadzonym przedmiotami oraz forma realizacji zajęć praktycznych, w których studenci ćwiczą umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ale to przede wszystkim zasługa samych studentów, którzy w procesie samokształcenia potrafią wykazać się inicjatywą w przygotowaniu do egzaminów na aplikacje.
Osoby zainteresowane kształceniem na kierunku prawo mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej www.wsepinm.edu.pl. Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.
(Artykuł promocyjny)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów...
W czwartek paliły się suche trawy w miejscowości Ostałówek. Popołudniowy pożar na nieużytkach rozprzestrzenił się na obszarze jednego ara. Płomienie ugasili strażacy z szydłowieckiej JRG.

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze