Mieszkańcy dojadą taniej i ekologiczniej

Prawie 6 mln złotych kosztować będzie gruntowna modernizacja kolejowego dworca w Jastrzębiu. Według zapowiedzi władz PKP przewidywane prace sfinalizowane zostaną w połowie roku 2021

Przedsięwzięcie w Jastrzębiu realizowane będzie, jako jedno z kilku w regionie radomskim.  Rządowy program przewiduje m.in.  podobne dworcowe  modernizacje m.in.  na kolejowych stacjach Ruda Wielka i Pionki Zachodnie. Niestety, nie ma w nim żadnej wzmianki o dworcu w Szydłowcu…

Dworce, perony i parkingi

  Oprócz przebudowy starych, dworcowych obiektów w ramach tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia zapowiedziano także modernizację peronów oraz powstawanie parkingów, które mają skłaniać  mieszkańców mniejszych miejscowości, do korzystania z transportu szynowego i po dojeździe pod lokalną kolejową stację, zostawienia swego samochodu na porządnym i bezpiecznym parkingu. – Ten alternatywny sposób dojazdu do pracy czy też do szkoły w większym mieści, ma m.in. skutkować „wymiernym efektem ekologicznym” – podkreślają inicjatorzy programu, który ma skłonić większą niż dotychczas liczbę mieszkańców „Polski powiatowej” do korzystania z osobowego transportu kolejowego. Kierownictwo PKP zapowiada również  „mniejsze i większe ” inwestycje wokół budynków dworcowych, m .in.   na peronach powstanie wiele ułatwień dla pasażerów…

 Wydadzą 1,5 miliarda złotych

– W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023, w całej Polsce zmodernizowanych,  a także w niektórych przypadkach wybudowanych od podstaw, zostanie około 200 budynków dworcowych – zapowiadają inicjatorzy tego ogólnokrajowego przedsięwzięcia.

– Firmują  je wspólnie Ministerstwo Infrastruktury oraz Polskie Koleje Państwowe. Na realizację zaplanowanych zamierzeń przewidziano blisko 1,5 mld złotych. Pieniądze na faktyczne ich urzeczywistnienie pochodzić mają z trzech źródeł: z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa i spółki Polskie Koleje Państwowe S.A – poinformowało biuro prasowePKP.

W Jastrzębiu odnowią i zmodernizują

Do 2021 roku dworzec na stacji kolejowej w Jastrzębiu będzie gruntownie odnowiony. 

Poza kompleksową modernizacją budynku (m.in. wymianą wewnętrznych instalacji i niezbędnego eksploatacyjnego wyposażenia) obiekt zmieni również swój „wygląd zewnętrzny”. Ale nowa elewacja zapewni nie tylko – korzystne „walory estetyczne”, ale również termomodernizacyjne. Ponadto dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w odnowionym budynku ma być  – cieplej i taniej, jeśli chodzi o bieżącą eksploatację obiektu. 

 A kiedy to wszystko faktycznie nabierze realnych kształtów?… – za nieco ponad półtora roku. Takie przynajmniej są szczytne założenia…

Dotychczas ogłoszono już przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zainteresowane realizacją modernizacyjnego  przedsięwzięcia firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 2 grudnia br. W przetargowym ogłoszeniu,  inwestor, którym są PKP S.A. poinformował, że szacunkowa wartość modernizacji dworca w Jastrzębiu, to ponad  5,8 mln złotych. Jeśli wszystkie zapisane w harmonogramie terminy zostaną dotrzymane, przewidziano do końca czerwca 2021 r.

Bez Szydłowca na rządowej liście

Z umieszczenia miejscowego dworca w ogólnopolskim, modernizacyjnym programie cieszą się lokalne władze samorządowe. 

Wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha, podkreśla że to ważne przedsięwzięcie ma nie tylko „wymiar estetyczny i budowlany”.

– Zachęcenie mieszkańców do korzystania z kolejowego transportu, w perspektywie może mieć wpływ na ograniczenie emisji spalin, w przypadku zrezygnowania z dojazdu do większych ośrodków miejskich prywatnymi samochodami. 

– Na pytanie, dlaczego na tej „rządowej”, modernizacyjnej liście nie znalazł się dworzec Szydłowiec?…  Nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.

 Zasugerowano nam zadowolenie się bardzo „okrągłą” informacją z internetowej strony PKP S.A.: – Najwyższy priorytet mają dworce zlokalizowane przy zmodernizowanych, będących w trakcie przebudowy lub planowanych do modernizacji liniach kolejowych, objętych rządowym Krajowym Programem Kolejowym.

 – Doświadczenia zebrane z dotychczasowej realizacji Programu  Inwestycji Dworcowych pozwoliły na zaktualizowanie jego pierwotnych założeń. Doprecyzowano sposób dalszej realizacji projektów dworcowych i rozszerzono bazową grupę dworców przewidzianych do modernizacji do 2023 r. Przy realizacji zadań z PID szczególnie istotna jest współpraca z samorządami, zwłaszcza tam, gdzie projekty mogą przynieść ponadregionalny rezultat. Dlatego przewidziano także cykliczną weryfikację założeń Programu Inwestycji Dworcowych, tak aby realizowane inwestycje najlepiej odpowiadały oczekiwaniom społecznym – podkreśla Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury

Nowocześniej, taniej, racjonalniej…

\”Dworcowy\” program jest jednym z projektów przewidzianych do realizacji w ramach \”Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)\”. Dzięki niemu zostanie przeprowadzonych 188 inwestycji dworcowych na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawi się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu.

Efektem końcowym realizacji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023 będą wystandaryzowane, charakteryzujące się wysoką jakością dworce kolejowe, dostosowane do potrzeb pasażerów oraz systemu transportowego, a jednocześnie odpowiadające uwarunkowaniom lokalnym. Dworce kolejowe będą odpowiadać realnym potrzebom lokalnych społeczności, zapewniając funkcje związane ze zmianą środków transportu, tak by skłonić podróżnych do korzystania z kolei.

– W ramach realizacji inwestycji z programu przewidziano wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, obniżających koszty utrzymania dworców. Jednolity standard budynków pozwoli na wypracowanie spójnej polityki zarządzania nieruchomościami dworcowymi – zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

(Max.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Mundurowi pomocnicy Mikołaja…

Policjanci oraz strażacy z Pionek wspólnie z Mikołajem odwiedzili dzieci i pomagali rozdawać prezenty.   Mundurowi z Pionek po raz kolejny pomagają Świętemu Mikołajowi rozdawać prezenty....

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Policjanci oraz strażacy z Pionek wspólnie z Mikołajem odwiedzili dzieci i pomagali rozdawać prezenty.   Mundurowi z Pionek po raz kolejny pomagają Świętemu Mikołajowi rozdawać prezenty....
Stowarzyszenie "Wrzos" zorganizowało andrzejkowe warsztaty, podczas których przypominano związane z dniem św. Andrzeja tradycje...  W kulturze ludowej początek Adwentu kojarzony jest ze św. Katarzyną i...
Po pobiciu przypadkowego przechodnia zażądał od niego pieniędzy i komórkowego telefonu. Podejrzanego  o to przestępstwo mężczyznę tymczasowo aresztowano. - W nocy 21 listopada na jednej...

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze