Młodzież zadbała o pomniki

0
8

Z pomocą młodzieży, lokalne stowarzyszenie prowadzi edukacyjno-ekologiczną akcję, którym zasadniczym celem jest zadbanie o uporządkowanie terenów wokół miejscowych pomników przyrody i miejsc pamięci narodowej, a także tych związanych z historią oraz kulturą regionu.

Po inauguracyjnym uporządkowaniu najbliższego otoczenia pomnika czynu chłopskiego w Guzowie, w ramach akcji pod nazwą „Książka za sprzątanie” inicjatorzy tego przedsięwzięcia ze Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, wspierani przez szkolną młodzież, w poprzedni weekend zabrali się za sprzątanie wokół pomnika przyrody, mającego ponad 350 lat Dębu Czwartaka.

– Duża liczba młodzieży, która zgłosiła się do uczestnictwa w sobotniej akcji (20 uczniów ze szkół w Orońsku i Guzowie), pozwoliła na zaangażowanie ich również w posprzątanie okolic cmentarza i miejsca pamięci w Krogulczy Mokrej. Po trudach sprzątania uczestnicy brali udział w pieczeniu kiełbasek i wspólnym biesiadowaniu. Wszyscy otrzymali książki z podziękowaniami i dedykacjami starosty szydłowieckiego (który aktywnie włączył się w realizację tego działania) lub wójta gminy Orońsko, pod auspicjami którego realizowane jest niniejsze przedsięwzięcie. Książki zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Gminy Orońsko i jednocześnie pomysłodawcę i koordynatora akcji – Sylwestra Różyckiego oraz przedstawicielkę powiatu – Annę Lużyńską – poinformował Cezary Wanko z zarządu Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

 Dodatkowe punkty za wolontariat

Osoby systematycznie biorące udział w akcji „Książka za sprzątane” otrzymają również od Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko certyfikaty pozwalające na ubieganie się o wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, dający dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.

 

 

Fot. (Archiwum SOiRGO)

(Max.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.