Są pieniądze. Będą świetlice, altany i plenerowe siłownie. Gdzie?

 
Z puli pieniędzy, przeznaczonych na aktywizację sołectw dofinansowanie dostały również gminy z naszego powiatu.
Pieniądze z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) podzielił samorząd województwa. Do regionu radomskiego, trafiło około 16,mln złotych. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu, to 10 tys. zł. Z tego wsparcia skorzystały również gminy z terenu powiatu szydłowieckiego. 

Gmina Szydłowiec

Pięć przedsięwzięć będzie dofinansowanych z programu MIAS, w kilku sołectwach gminy Szydłowiec.

Za te „aktywizacyjne” pieniądze zrealizowane będą: modernizacja budynku OSP w Majdowie; budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej, od ul. Kościuszki do Woli Korzeniowej oraz budowa altanki, pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej, przy placu zabaw w miejscowości Wysocko.

Ponadto przewidziano zagospodarowanie działki, należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin (przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec) – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa. Zaplanowano również budowę boiska sportowego w Szydłówku. Nazwa tego projektu to „Zielone Boisko w Szydłówku”.

Gmina Jastrząb

W gminie Jastrząb, za pozyskane fundusze przewidziano realizację pięciu przedsięwzięć. Bedą to: zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Nowym Dworze; budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach; zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej; remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni oraz zakup altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa.

Gmina Mirów

Natomiast w mirowskiej gminie, za pieniądze przyznane w ramach MIAS przewiduje się:  zakup infrastruktury do organizacji spotkań, związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej; wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Dolnym oraz zakup sprzętu muzycznego z nagłośnieniem.

Gmina Chlewiska

Na terenie gminy Chlewiska, pozyskane w ramach MIAS dofinansowanie umożliwi: budowę siłowni plenerowej wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skłoby; doposażenie świetlicy wiejskiej w Budkach, a także budowę siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w miejscowości Sulistrowice, Huta.

Gmina Orońsko

Przyznane pieniądze przeznaczone będą na remont budynku świetlicy w Zaborowiu i zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie, a także zagospodarowanie terenu w centrum Guzowa. Natomiast w Łaziskach powstanie altana na terenie boiska sportowego, jako „miejsce kulturalnych spotkań mieszkańców”.

(Max.)

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze

%d bloggers like this: