Sprzątają i odśnieżają

0
15
Mieszkańcy Szydłowca doceniają starania magistrackich służb komunalnych w zakresie utrzymania czystości

Z sygnałów, jakie docierają do naszej redakcji wynika, iż mieszkańcy Szydłowca doceniają starania magistrackich służb komunalnych w zakresie utrzymania czystości, jak również odśnieżania.

– Chciałam pochwalić władze Szydłowca za utrzymanie czystości w mieście, tak sprzątanie jak i odśnieżanie. Te prace wykonywane są od rana, szybko i sprawnie. Aż miło, i oby tak już zostało… – napisała w liście do redakcji nasza stała czytelniczka.

Podobne, pozytywne opinie wyrazili dwaj inni czytelnicy, którzy również w tej sprawie dzwonili do naszej redakcji.

– Przede wszystkim prowadzona jest bieżąca kontrola i sprawdzanie jak miasto wygląda pod względem porządku, przede wszystkim na terenach gdzie jako gmina jesteśmy administratorami. Dotyczy to zarówno sprzątania, jak też ewentualnie odśnieżania. Jeśli chodzi o zalegający śnieg, to wsparciem dla naszych ekip jest dodatkowo zakupiony pług do ciągnika, który w razie konieczności wyjeżdża do odśnieżania najbardziej „zawianych” terenów  – podkreśla Michał Kwiatek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Warto dodać, iż pracownicy „komunalnego”, okresowo wspierani są nie tylko przez osoby, których zatrudnienie refunduje PUP, ale również przez mieszkańców miasta, którzy odpracowują czynszowe zadłużenie na rzecz gminy. Wspomagając ekipy Referatu Gospodarki Komunalnej UM przy sprzątaniu miasta czy też jego odśnieżaniu, stopniowo niwelują swoje zaległości…

– Przy pracach związanych ze sprzątaniem i odśnieżaniem na stałe zatrudnionych jest pięciu pracowników. Pozostali są to robotnicy „rotacyjni”, skierowani przez PUP. Ponadto z możliwości odpracowania czynszowego zadłużenia skorzystało dotychczas 9 osób – wyjaśnił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 

(Max.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.