Uczcili 76 rocznicę likwidacji szydłowieckiego getta

Przed wojną, w Szydłowcu dominowali mieszkańcy pochodzenia żydowskiego. Według historyków ludność wyznania Mojżeszowego stanowiła blisko 65 proc. miejskiej populacji. Zdecydowana większość z nich, w drugim roku wojny została wywieziona przez Niemców do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince.

23 września 1942 Niemcy deportowali żydowskich mieszkańców miasta i okolic do obozu śmierci w Treblince.  Wywieziono 3/4 wszystkich mieszkańców ówczesnego Szydłowca.

Najwcześniejszej wzmianki o Żydach w mieście sięgają XVI wieku. Przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili ponad 65 proc. ogółu mieszkańców. Według radomskiego historyka, Sebastiana Piątkowskiego było to około 7200 osób. Trudnili się przede wszystkim handlem, a także rzemiosłem.

16 tys. osób wywieziono do obozu zagłady

Utworzone przez niemieckich okupantów w Szydłowcu, w 1941 roku getto początkowo obejmowało cały obszar miasta. Rok później, w 1942 r. obszar szydłowieckiego getta ograniczono do dwóch ówczesnych dzielnic: Pragi i Skałki. To wtedy właśnie, zaczęto do niego zwozić ludność żydowską z kilku mniejszych okolicznych gett, m.in. z Wolanowa, Wierzbicy i Skaryszewa. W krótkim czasie, zgromadzono tu ponad 16 tys. osób. – Czyli żydowska populacja znacznie przewyższała przedwojenną populację miasta – podkreśla Sebastian  Piątkowski.

23 września 1942 roku, specjalna grupa operacyjna SS rozpoczęła likwidację getta. Z wypędzonych z domów mieszkańców, sformowano kolumnę i pognano na stacje kolejową w pobliskim Sadku. Tam czekał już pociąg, którego punktem docelowym był obóz zagłady w Treblince…

 Historia Żydów z miasteczka S…

Pamięć o tym tragicznym wydarzeniu w historii miasta, zachowują uczniowie z Zespołu Szkoły im. KOP. Podejmują m.in. różnorodne działania w ramach „Szkoły Dialogu”. Młodzież i nauczyciele z KOP-u zorganizowali spotkanie popularyzujące „wiedzę  o Żydach szydłowieckich i upamiętniające ich wielowiekową obecność w naszym mieście”. Słowno-muzyczny montaż „Historia Żydów z miasteczka S.” zaprezentowano uczniom z innych szydłowieckich szkół. Dla zgromadzonych przygotowano również „pokaz zdjęć z żydowskiego Szydłowca”.

Również w tym roku nauczyciele i młodzież z KOP-u pamiętała o żydowskich mieszkańcach Szydłowca. O ich deportacji podczas II wojny światowej i wywózce do obozu zagłady.

– 76 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach, mieszkańcy Szydłowca spotkali się przy tablicy upamiętniającej szydłowieckich Żydów, zlokalizowanej przy liceum im. Sienkiewicza, w miejscu dawnej synagogi żydowskiej. Pojawili się również na szydłowieckim cmentarzu żydowskim, który posprzątali, a przy pomniku postawionym na terenie cmentarza w 1967 oddali się chwili zadumy. Na bramie kirkutu zawisł również baner na którym widniał napis: „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie” – poinformowała Joanna Plewa – Dziubek, nauczycielka Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 

(Max.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze