Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP Orońsko

Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku otrzymała 90% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego w formie dotacji w kwocie 27 962,29 zł. Łączna kwota wyniosła 31 069,22 zł. Wkład własny wyniósł 10%, czyli 3 106,93 zł.

W ramach działania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” druhowie OSP w Orońsku uzupełnili swoje wyposażenie o: pilarkę MS461-R, 6 sztuk ubrań specjalistycznych SAFETY I z kurtką i kominiarką, 5 sztuk węży tłocznych W 52/20, cztery sztuki węży tłocznych W 110/20 i rozdzielacz kulowy B/CBC.

Pozyskane przez OSP w Orońsku fundusze sprzyjają unowocześnieniu wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Europejski dzień przeciwko handlowi ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbradziej popularne

Najnowsze

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla...
W poniedziałek, 21 października br. na terenie garnizonu mazowieckiego Policji prowadzone są działania pod nazwą „Trzeźwość w przewozie osób”. Celem działań jest ujawnianie nietrzeźwych...
Do 25 października można zgłosić swoją kandydaturę do  Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia czekają na młodych, którzy chcą mieć wpływ na rozwiązywanie, ważnych...

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze